Loading...
Skip to main content
 

7173 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kabul Tarihi08.05.2019
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi10.05.2019
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi21.05.2019
Resmi Gazete 22.05.2019 / 30781

Kanun Sayfası
Kanunun TBMM'de kabul edilen metni
Kabul Edildiği Birleşim
27.Dönem 2.Yasama Yılı 75.Birleşim ---açık oylama
Görüşüldüğü Birleşimler

Kanun Tasarı / Teklif Sayfası
Komisyon Raporu, Sıra Sayısı 22 ( pdf )

Tasarı / Teklif Metni : 27. Dönem 2 / 1192 ( pdf )

Sıra Sayısı ve Tutanak Dergisi

Önemli Tarihler
Mevzuat İstatistikleri


Bağlantılar : İçerik