Loading...
Skip to main content
 

7160 SAYILI "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI''NA AİT PROTOKOL I'İN YERİNİ ALAN 30 OCAK 2018 TARİHLİ "PROTOKOL I", ANLAŞMANIN "MENŞELİ ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞ BİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II'SİNİ DEĞİŞTİREN 17 OCAK 2017 TARİHLİ VE 1/2017 SAYILI ORTAK KOMİTE KARARI VE ANLAŞMAYA EKLENEN HİZMET TİCARETİ HAKKINDA 30 OCAK 2018 TARİHLİ "PROTOKOL III"ÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER VE EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN ONAYLANMASINA DAİR YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kabul Tarihi08.01.2019
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi16.01.2019
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi29.01.2019
Resmi Gazete 30.01.2019 / 30671

Kanun Sayfası
Kanunun TBMM'de kabul edilen metni
Kabul Edildiği Birleşim
27.Dönem 2.Yasama Yılı 42.Birleşim ---açık oylama
Görüşüldüğü Birleşimler

Kanun Tasarı / Teklif Sayfası
Komisyon Raporu, Sıra Sayısı 28 ( pdf )

Tasarı / Teklif Metni : 27. Dönem 2 / 1358 ( pdf )

Sıra Sayısı ve Tutanak Dergisi

Önemli Tarihler
Mevzuat İstatistikleri


Bağlantılar : İçerik