Loading...
Skip to main content
 

7175 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi23.05.2019
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi27.05.2019
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi31.05.2019
Resmi Gazete 01.06.2019 / 30791

Kanun Sayfası
Kanunun TBMM'de kabul edilen metni
Kabul Edildiği Birleşim
27.Dönem 2.Yasama Yılı 82.Birleşim ---açık oylama
Görüşüldüğü Birleşimler

Kanun Tasarı / Teklif Sayfası
Komisyon Raporu, Sıra Sayısı 58 ( pdf )
17.05.2019 tarihli Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu tutanağı

Tasarı / Teklif Metni : 27. Dönem 2 / 1907 ( pdf )

Sıra Sayısı ve Tutanak Dergisi

Önemli Tarihler
Mevzuat İstatistikleri


Bağlantılar : İçerik