Loading...
Skip to main content
 

7193 SAYILI DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi21.11.2019
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi22.11.2019
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi02.12.2019
Resmi Gazete /

Kanun Sayfası
Kanunun TBMM'de kabul edilen metni
Kabul Edildiği Birleşim
27.Dönem 3.Yasama Yılı 21.Birleşim ---açık oylama
Görüşüldüğü Birleşimler

Kanun Tasarı / Teklif Sayfası
Komisyon Raporu, Sıra Sayısı 128 ( pdf )
01.11.2019 tarihli Plan Ve Bütçe Komisyonu tutanağı
31.10.2019 tarihli Plan Ve Bütçe Komisyonu tutanağı
30.10.2019 tarihli Plan Ve Bütçe Komisyonu tutanağı

Tasarı / Teklif Metni : 27. Dönem 2 / 2312 ( pdf )

Sıra Sayısı ve Tutanak Dergisi

Önemli Tarihler
Mevzuat İstatistikleri


Bağlantılar : İçerik