Loading...
Skip to main content
 

7194 SAYILI DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi05.12.2019
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi05.12.2019
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi06.12.2019
Resmi Gazete 07.12.2019 / 30971

Kanun Sayfası
Kanunun TBMM'de kabul edilen metni
Kabul Edildiği Birleşim
27.Dönem 3.Yasama Yılı 27.Birleşim ---açık oylama
Görüşüldüğü Birleşimler

Kanun Tasarı / Teklif Sayfası
Komisyon Raporu, Sıra Sayısı 145 ( pdf )
04.12.2019 tarihli Plan Ve Bütçe Komisyonu tutanağı

Tasarı / Teklif Metni : 27. Dönem 1 / 279 ( pdf )

Sıra Sayısı ve Tutanak Dergisi

Önemli Tarihler
Mevzuat İstatistikleri


Bağlantılar : İçerik