Loading...
Skip to main content
 

7248 SAYILI 1924 TARİH VE 491 SAYILI TEŞKİLÂTI ESASİYE KANUNUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA GEÇİCİ KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE NEDEN OLUNAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kabul Tarihi23.06.2020
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi23.06.2020
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi30.06.2020
Resmi Gazete 01.07.2020 / 31172

Kanun Sayfası
Kanunun TBMM'de kabul edilen metni
Kabul Edildiği Birleşim
27.Dönem 3.Yasama Yılı 103.Birleşim ---açık oylama
Görüşüldüğü Birleşimler

Kanun Tasarı / Teklif Sayfası
Komisyon Raporu, Sıra Sayısı 218 ( pdf )
17.06.2020 tarihli Anayasa Komisyonu tutanağı

Tasarı / Teklif Metni : 27. Dönem 2 / 2952 ( pdf )

Sıra Sayısı ve Tutanak Dergisi

Önemli Tarihler
Mevzuat İstatistikleri


Bağlantılar : İçerik